IDEAT - Ajuntament de Torrent::Directori comercial de la Comunitat Valenciana
Xarxa Afic

Categories

Estàn obertes les següents ajudes convocades pel LABORA:

1)EAUTOE 2022Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d’activitat empresarial com a persona treballadora autònoma en projectes innovadors per a l’exercici 2022

 • Destinat a: emprenedors amb un projecte innovador i donats d’alta com autònoms durant l’any 2022.
 • Termini de presentació de sol·licituds: 22 de març fins al 30 de juny de 2022. (S’ha de presentar la sol·licitud en el termini de dos mesos des de l’alta com autònom)

Quadre resum de l’ajuda

Tota la informació i requisits

Informació complementaria. Pàgina LABORA

Sol·licitud general (en cas de presentació presencial)

2)EAUTOP 2022Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat – emprenedoria i microempreses

 • Destinat a: persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent-hi els membres de societats civils i de comunitats de béns, que emprenen un projecte que desenvolupa una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transformació digital*
 • Termini de presentació de sol·licituds: 25 de gener fins el 31 d'octubre de 2022.
 • Quantía: L’import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros per persona beneficiària.

* Aclariments sobre activitats que es consideren que contribueixen a la transició ecològica o a la Transformació

Tota la informació i requisits

Informació complementaria. Pàgina LABORA 

3)EAUTOM 2022Programa d’ajuda destinada a la subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari per a mantindre l’activitat durant la baixa maternal.

 • Destinat a: Dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d’adopció.
 • Requisits de la contractació:
  • S’ha d’efectuar a partir de l’1 de gener de 2022 i sempre prèviament a la baixa maternal.
  • La persona contractada ha d’haver estat en situació de desocupació i inscrit com a demandant d’ocupació en LABORA fins a la seua contractació.
  • No ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o equivalent en cas de parelles de fet.
 • Termini de presentació de sol·licituds: 7 d’abril de 2022 fins al 15 de setembre de 2022

Tràmit

Informació complementaria. Pàgina LABORA

Extracte de la Resolució

 

 

Per més informació contacta amb nosaltres:

IDEA'T - 96 11 11 868

ideatenvios@torrent.es

C/ València, 42 - Torrent